Workshops, lezingen en samenwerking

Integratieve kindertherapie Rotterdam KMikt

*KMikt werkt samen met kinder- en jongerentherapeuten over het hele land. Zo blijf ik scherp en nieuwsgierig!

*Naast mijn therapeutisch werk geef ik lezingen en workshops over verschillende opvoedthema’s, als:

  • driftbuien / drammen / zeuren
  • pesten / gepest worden
  • zelfvertrouwen opbouwen
  • omgaan met nare gevoelens
  • omgaan met stress
  • extra gevoeligheid of hoogbegaafdheid
  • faalangst of andere angsten
  • moeite met vrienden maken
  • andere thema’s…..

Scholen of andere organisaties kunnen eventueel zelf thema’s aandragen waar ze onder mijn leiding met ouders (of kinderen) over willen praten. Ik zal dan in overleg met de school of organisatie een presentatie of workshop op maat verzorgen.

 

*Ik weet waar mijn kracht ligt en waar niet. Mocht ik dat nodig vinden, dan schakel ik mijn netwerk in, bijvoorbeeld Yvonne Ligtvoet van Ynsight. Ynsight brengt het pedagogisch klimaat in beeld op scholen en in schoolklassen.

Naar boven