Tarieven

In mijn praktijk voor integratieve kindertherapie hanteer ik een uurtarief van €85,- per sessie van 45 minuten voor:

  • een intakegesprek met ouders en oudergesprekken
  • een kindsessie
  • observatie op school
  • een gesprek met derden, zoals de juf of meester.

Daarnaast hanteer ik ook tarieven voor telefonisch advies:

  • 10 - 30 minuten €30,-
  • 30 - 60 minuten €50,-
Integratieve kindertherapie zit in aanvullende zorgverzekering

Vergoedingen

Ik ben geregistreerd lid van de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT). De VIT is een erkende beroepsvereniging waardoor het mogelijk is om de therapie (gedeeltelijk) vergoed te krijgen.

Aanvullende ziektekostenverzekering

Kindertherapie valt onder alternatieve zorg of psychosociale zorg in de aanvullende verzekering. Een overzicht van alle zorgverleners die integratieve kindertherapie (gedeeltelijk) vergoeden vind je op de website van Zorgwijzer.

Mocht je verzekering de therapie niet vergoeden, dan kun je een coulanceaanvraag indienen bij de verzekeraar om de therapie toch te vergoeden. Ik kan je hierbij helpen.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Ook het persoonsgebonden budget (PGB) kan soms gebruikt worden voor Integratieve Kindertherapie. Ouders uit de regio Rotterdam kan ik (als ze een verwijzing van de huisarts hebben) eventueel helpen met de aanvraag van een PGB.

Vergoeding door de gemeente

Ouders en kinderen uit de regio Breda (praktijk in Made) kunnen de Integratieve Kindertherapie eventueel vergoed krijgen via de Gemeente Breda.

Belastingaangifte

Kom je voor geen van hiervoor genoemde vergoedingen in aanmerking, dan kun je de kosten als 'buitengewone uitgaven' opvoeren bij de belastingaangifte.

Naar boven